Logotypy Regionalnych Programów Strategicznych

Zmiana Regionalnych Programów Strategicznych

26.04.2018
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
26.04.2018

Z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia.pomorskie.eu/rps-pomorski-port-kreatywnosci

Z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia.pomorskie.eu/rps-pomorska-podroz

Z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia.pomorskie.eu/rps-aktywni-pomorzanie

Z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia.pomorskie.eu/rps-zdrowie-dla-pomorzan

Z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia.pomorskie.eu/rps-ekoefektywne-pomorze

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego