Opracowanie projektu okładki i wykonanie składu komputerowego publikacji

Opracowanie projektu okładki i wykonanie składu komputerowego publikacji

Zwracamy się z prośbą o wycenę opracowania projektu okładki i wykonania składu komputerowego publikacji, którą planujemy wydać w ramach badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem".

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

Zwracamy się z prośbą o wycenę opracowania projektu okładki i wykonania składu komputerowego publikacji, którą planujemy wydać w ramach badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem„.

I. Cechy planowanej publikacji:

1. Format: 250×250 cm

2. Okładka:

  1. karton kreda błyszcząca, 350 g/m2;
  2. druk dwustronny, 4/4;
  3. full kolor;
  4. folia błysk

3. Objętość (środek) publikacji:

  1. liczba stron: 200 str. ± 10 str. (w formacie A4);
  2. druk dwustronny;
  3. full kolor;
  4. publikacja będzie zawierać grafikę w formie map, wykresów

4. Oprawa: miękka, klejona.

5. Plik zostanie przekazany w edytorze tekstu Word.

II. Publikacja będzie obejmować analizę potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych miast na obszarze sześciu województw; ocenę poziomu i warunków życia w miastach ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług publicznych i funkcjonowania instytucji publicznych, a także określenie relacji przestrzennych ośrodków miejskich i ich dostępności komunikacyjnej.

III. Od Wykonawcy oczekujemy opracowania 2 wersji okładki do wyboru oraz dokonania składu komputerowego tekstu wraz z grafiką w celu przygotowania do druku.

IV. Termin realizacji: listopad/grudzień 2019 r.

V. Wycenę proszę przesłać na adres mailowy: a.morawska@pomorskie.eu do dnia 16.10.2019.

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, objętego dotacją Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego