Aktualności

Podpisano Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego zatwierdzony przez ZWP

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego zatwierdzony przez ZWP

Kontrakt Terytorialny podpisany!

19 grudnia 2014 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku został podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego.

 

Osobą do kontaktu w sprawie Kontraktu Terytorialnego jest:

Pani Małgorzata Sobolew

Kierownik Referatu Planowania Strategicznego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Tel. (0-58) 32-68-690

Pytania można kierować również na adres: strategia2020@pomorskie.eu