KALENDARIUM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Data
Wydarzenie
27.11.2013          Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektu RPO WP - Gdynia
20.11.2013 Rada Programowa RPS Ekoefektwne Pomorze - prezentacja projektu RP WP
19.11.2013 Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - prezentacja projektu RP WP
18.11.2013 Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego - prezentacja projektu RPO WP
18.11.2013 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych - prezentacja projektu RPO WP
18.11.2013 Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego - prezentacja projektu RPO WP
18.11.2013 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - prezentacja projektu RPO WP
15.11.2013 Zespół Zadaniowy ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 – prezentacja projektu RPO WP
14.11.2013 Rada Rektorów Województwa Pomorskiego – prezentacja projektu RPO WP
13.11.2013 Konferencja Subregionalna w Chojnicach w ramach konsultacji społecznych projektu RPO WP – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe
13.11.2013 Rada Programowa RPS Aktywni Pomorzanie – prezentacja projektu RPO WP
13.11.2013 Rada Programowa RPS Zdrowie dla Pomorzan – prezentacja projektu RPO WP
8.11.2013 Konferencja Subregionalna w Słupsku w ramach konsultacji społecznych projektu RPO WP – Słupski Inkubator Technologiczny
8.11.2013 Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego
7.11.2013 Spotkanie z przedstawicielami instytucji rynku pracy – prezentacja projektu RPO WP
31.10.2013 Spotkanie z przedstawicielami LGD/LGR - prezentacja projektu RPO WP
30.10.2013 Konferencja Subregionalna w Sopocie w ramach konsultacji społecznych projektu RPO WP – Ergo Arena
25.10.2013 Komitet Monitorujący RPO WP – prezentacja projektu RPO WP
24.10.2013 Konwent Samorządowców Powiatu Słupskiego – prezentacja projektu RPO WP
23.10.2013 Konferencja Subregionalna w Starogardzie Gdańskim w ramach konsultacji społecznych projektu RPO WP – Centrum Konferencyjne POLPHARMA S.A.
22.10.2013 Rada Programowa RPS Pomorski Port Kreatywności – prezentacja projektu RPO WP
22.10.2013 Pomorska Rada Przedsiębiorczości (spotkanie w ramach Rady Programowej RPS Pomorski Port Kreatywności)
21.10.2013 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych – prezentacja projektu RPO WP
21.10.2013 Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego
16.10.2013 Rada Programowa RPS Mobilne Pomorze – prezentacja projektu RPO WP
14-15.10.2013 Forum Partnerstw - prezentacja projektu RPO WP
14.10.2013 Rada Programowa RPS Pomorska Podróż – prezentacja projektu RPO WP
10.10.2013 Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne - Gdańsk
04.10.2013 Zespół ds. Strategii Polityki Społecznej 2014-2020 – prezentacja projektu RPO WP
27.09.2013 Przyjęcie przez ZWP projektu RPO WP 2014-2020