Pomorskie 2030 logotyp duży

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

W piątek, 12 kwietnia 2019 r. w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyła się konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Samorządowcy, naukowcy i działacze społeczni rozmawiali o wyzwaniach, jakie czekają nasz region w perspektywie najbliższych 10 lat.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 będzie wyznaczała kierunek w jakim powinien rozwijać się nasz region w nadchodzącej dekadzie. Treść tego dokumentu będzie miała bezpośrednie przełożenie m.in. na kształt regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Na wstępie konferencji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że: „w bardzo bliskiej perspektywie czekają nas nowe wyzwania, o skali z jaką jeszcze nie mieliśmy okazji się zmierzyć”.

Wśród tych wyzwań marszałek wymienił przede wszystkim procesy demograficzne. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa, czyli malejący odsetek osób młodych, niski współczynnik urodzeń oraz zmniejszenie populacji osób aktywnych zawodowo, są w przeważającej mierze negatywne i należy się do nich dobrze przygotować. Równie ważnymi wyzwaniami są także zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, dynamiczny rozwój technologiczny i cyfryzacja.

Odrębną kwestię stanowić będzie dobre przygotowanie regionu do perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kształt przyszłej polityki spójności oraz wizję Komisji Europejskiej w tym zakresie przedstawił Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Największa pula środków wydatkowana będzie na wsparcie innowacyjności, badania i rozwój, a ponadto efektywność energetyczną, ochronę środowiska, w tym zwalczanie zanieczyszczenia powietrza. Fundusze unijne przeznaczone zostaną również na rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, głównie rozwój transportu publicznego. – Tworząc nową politykę spójności dokładaliśmy starań, aby była ona bardziej nowoczesna i odpowiadała współczesnym wyzwaniom. Jej cele zostały tak zapisane, aby regiony mogły działać elastycznie przy ich realizacji – mówił dyrektor Todd.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego