I seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

I seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

10.01.2019
Anna Morawska
Anna
Morawska
AUTOR
Anna Morawska
Anna
Morawska
10.01.2019

Kreatywnie w miastach to temat wiodący I seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich.

 

Herby województw

W spotkaniu udział wzięli wszyscy partnerzy projektu, tj. województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie oraz lider: województwo pomorskie, a także przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz goście.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od wizyty uczestników w krakowskim FabLabie – miejscu stworzonym dla osób, które przy wsparciu trenerów mogą się w nim nauczyć jak twórczo korzystać z nowych technologii, by stworzyć interesujące projekty. Można tu prowadzić pracę naukową lub testować nowe rozwiązania i dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz zaangażowaniu osób FanLab stał się miejscem fabrykacji i kreatywnego myślenia, otwartym dla hobbystów, majsterkowiczów, artystów, czy inżynierów, którzy wykorzystując dostępne materiały i narzędzia mogą tworzyć prototypy nowych urządzeń i wynalazków. Dostępne są tu cyfrowo sterowane urządzenia, takie jak drukarki 3D, czy laser CO2, a także stanowiska do pracy z elektroniką, warsztat szycia czy malowania. Uczestnicy seminarium zapoznali się z koncepcją i zasadami funkcjonowania tej przestrzeni oraz mieli możliwość odkryć lub wypróbować swoje umiejętności w modelowaniu, projektowaniu czy szyciu.

Kolejnym punktem spotkania była sesja warsztatowa, podczas której uczestnicy wspólnie z zaproszonymi pracownikami Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego dyskutowali nad koncepcjami, pomiarami i źródłami danych w porównawczych badaniach gospodarek miejskich, gdyż zgodnie z opinią amerykańsko-kanadyjskiej publicystki, aktywistki miejskiej i autorki książek – Jane Jacobs „nie jest ważne, czym jeszcze miasta dysponują –wielkimi świątyniami, pięknymi pejzażami, wspaniałymi ludźmi, to wszystko na nic, jeśli ich gospodarka nie działa”.

Wyniki badania „Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju” zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego stały się punktem wyjścia do kolejnej dyskusji o przemysłach kreatywnych w regionach.

Na zakończenie sesji warsztatowej Lider projektu przedstawił aktualny stan prac w ramach jego realizacji  oraz wskazał zadania postawione przed partnerami.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego