Rozstrzygnięcie przetargu na badanie ewaluacyjne

Rozstrzygnięcie przetargu na badanie ewaluacyjne pt. „Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020"

09.04.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
09.04.2015

W dniu 9 maja 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020„.

W postępowaniu oferty złożyło 4 oferentów:

  1. Konsorcjum: PSDB Sp. z o.o. (lider Konsorcjum) i WYG International Sp. z .o.o. (członek Konsorcjum)
  2. Konsorcjum: HMR Doradztwo Strategiczne s.c. (lider Konsorcjum), EGO Evaluation for Government Organizations s.c. (członek Konsorcjum) i Akademia Leona Koźmińskiego (członek Konsorcjum)
  3. Konsorcjum: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych (lider Konsorcjum) i Coffey Sp. z o.o. (członek Konsorcjum)
  4. ECORYS Polska Sp. z o.o.

Ocenie podlegały trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona.

Komisja Przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez:

Konsorcjum:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych (Lider Konsorcjum)

ul. Rejtana 15 lok. 28

02-516 Warszawa

oraz

Coffey International Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Konsorcjum)

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa

Wartość zamówienia: 287.451,00 zł brutto

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 20 maja 2013 r. Jej realizacja powinna się zakończyć do 10 stycznia 2014 r.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego