Rada programowa RPS Pomorska Podróż

$image_alt

Lp.
Imię i nazwisko
Podmiot/instytucja
1
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego-Przewodniczący Rady Programowej
2
Marta Chełkowska
Dyrektor DTP-Kierownik RPS PP- Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
3
Krystyna Hartenberger-Pater
Dyrektor Biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
4
Lawrence Okey Ugwu
Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury
5
Tomasz Błyskosz
Kierownik Regionalnego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa
6
Jarosław Zielonka
Członek Zarządu LGD Stowarzyszenie Turystyczne „ Kaszuby"
7
Iwona Bierut
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Miasta Gdańsk
8
Barbara Podruczna-Mocarska
Radna Powiatu Słupskiego ( Subregion Słupski)
9
Zdzisław Rachubiński
Naczelnik Wydziału Gospodarki i Integracji Europejskiej Starostwo Powiatowe w Człuchowie ( Subregion Południowy)
10
Rafał Kosecki
Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim (Subregion Nadwiślański)
11
Wojciech Kreft
Ekspert zewnętrzny specjalizujący się w problematyce turystycznej-przedsiębiorca działający w branży turystycznej
12
Bronisława Dejna
Ekspert zewnętrzny specjalizujący się w problematyce kultury
13
Maria Kuczyńska
Przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego
14
Adam Śliwicki
Przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego
view szablon artykułu

Zespół zarządzający - RPS Pomorska Podróż

Lp.

Departament /jednostka organizacyjna UMWP

Imię i nazwisko

1.

Dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji
Kierownik RPS PP- Przewodnicząca Zespołu Zarządzającego 

Marta Chełkowska

2.

Departament Turystyki i Promocji

Z-ca kierownika RPS PP

Bożena Murańska

3.

Departament Turystyki i Promocji

Michał Bieliński

4.

Departament Turystyki i Promocji

Monika Mikołajczyk

5.

Departament Kultury

Beata Jaworowska

6.

Departament Kultury

Renata Wierzchołowska

7.

Departament Infrastruktury

Z-ca kierownika RPS PP

Izabela Fludzińska

8.

Departament Infrastruktury

Rafał Wasil

9.

Departament Rozwoju Gospodarczego

Tatiana Guder

10.

Departament Rozwoju Gospodarczego

Aleksandra Tuss

11.

Departament Finansów

Magdalena Juszko

12.

Departament Finansów

Ewa Zalewska -Cherek

13.

Departament Organizacji

Marta Borkowska

14.

Departament Programów Rozwojowych

Kinga Dziewiątkowska - Seroka

15.

Departament Programów Rozwojowych

Joanna Schumertl

16.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Anna Bizub-Jechna

17.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Jan Dębicki

18.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Katarzyna Glaza

19.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Piotr Jaśniewski

20.

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

przedstawiciel Koordynatora Strategii

Małgorzata Sobolew

21.

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

Maja Chyżyńska

22.

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

Anna Morawska

23.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Anna Golędzinowska

view szablon artykułu
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.