Szukaj:

Dostępne 325 wyników ze wszystkich kategorii

Debata publiczna

21.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/debata-publiczna

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

21.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2020

Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

21.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/uzasadnienie-i-podsumowanie-do-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2020

Załącznik do Uchwały nr 750/56/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

03.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/zalacznik-do-uchwaly-nr-750-56-11-zarzadu-wojewodztwa-pomorskiego-z-dnia-28-marca-2011-r-w-sprawie-przyjecia-koncepcji-procesu-aktualizacji-strategii-

Przewodnik Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

03.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/przewodnik-aktualizacji-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego

Koncepcja konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

03.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/koncepcja-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego

Uchwała nr 443/41/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

03.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/uchwala-nr-443-41-11-zarzadu-wojewodztwa-pomorskiego-z-dnia-22-kwietnia-2011-roku-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-aktualizacji-strategii-rozwoju-

Uchwała nr 750/56/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

03.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/uchwala-nr-750-56-11-zarzadu-wojewodztwa-pomorskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-roku-w-sprawie-przyjecia-koncepcji-procesu-aktualizacji-strategii-rozwoju-

Uchwała nr 100/VI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

03.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/uchwala-nr-100-vi-11-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-z-dnia-28-marca-2011-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-i-harmonogramu-prac-nad-aktualizacja-s

Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego (SRWP)

30.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/ocena-ex-ante-projektu-zaktualizowanej-strategii-rozwoju-regionalnego-wojewodztwa-pomorskiego-srwp-
Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30