Informacje ogólne o RPS MP

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwlonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak transport zbiorowy, dostępność peryferyjnych części regionu oraz kluczowych węzłów multimodalnych.

Zakres tematyczny Mobilnego Pomorza obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i trzy kierunki działań.

RPS  Mobilne Pomorze
Cel operacyjny z SRWP Kierunek działania z SRWP
Sprawyny system transportowy Rozwój systemów transportu zbiorowego
Rozwój sieci drogowej wiążącej miasta powiatowe regionu z Trójmiastem oraz ich otoczeniem

 

W dniu 13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 951/275/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu Mobilne Pomorze.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie tanspotru Mobilne Pomorze: