Informacje ogólne o RPS EP

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 415/324/18 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska

Do pobrania:

Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 18 stycznia br. podjął uchwałę nr 52/299/18 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze) i skierowania go do konsultacji społecznych.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps-srodowisko@pomorskie.eu

w terminie do 25 lutego br.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY DO POBRANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja konsultacyjna

zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze

odbędzie się w dniu 14 lutego br. o godz. 10.00

w sali im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, Gdańsk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwlonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak bezpieczeństwo energetyczne i dobry stan środowiska naturalnego.

Zakres tematyczny Ekoefektywnego Pomorza obejmuje dwa cele operacyjne SRWP i dziewięć kierunków działań.

RPS Ekoefektywne Pomorze
Cel operacyjny z SRWP Kierunek działania z SRWP
Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Wsparcie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej
Wsparcie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Rozwój systemów zaopatrzenia w ciepło i zwiększenie zasięgu ich obsługi
Zmiana lokalnych i indywidualnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji zanieczyszeń
Dobry stan środowiska Rozwój sysytemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych
Ograniczanie zagrożeń powodziowych
Rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych
Zachowanie walorów przyrody i poprawa spójności przyrodniczej
Rozwój monitoringu środowiska oraz zagrożeń powodziowych
 
 
 
 
W dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 931/275/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze: