Aktualności

Treść oznaczona tagiem slajder .Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 stycznia 2020 r. przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP

Podsumowanie projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Gdańsku odbyła się konferencja, na której zaprezentowano wyniki badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem" zrealizowanego w ramach Projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich.

Opracowanie projektu okładki i wykonanie składu komputerowego publikacji

Zwracamy się z prośbą o wycenę opracowania projektu okładki i wykonania składu komputerowego publikacji, którą planujemy wydać w ramach badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020