Aktualności

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt RPO WP 2014-2020.

W dniu 27 marca 2014r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) konsumujący wnioski z konsultacji międzyresortowych, oceny ex-ante oraz procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjął uchwałą nr 1410/311/13 Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020