Aktualności

Projekt RPO WP 2014-2020 przekazany w ręce Komisji Europejskiej

$image_alt

W dniu 9 kwietnia br. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 został przekazany Komisji Europejskiej – po etapie negocjacji z komisarzami, program zostanie przyjęty.

Komisja Europejska oceni teraz zgodność programu z rozporządzeniem ogólnym i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także z Umową Partnerstwa. KE przedstawi swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia projekt programu.

Najpóźniej po 6 miesiącach  od daty otrzymania projektu RPO WP 2014-2020 Komisja Europejska musi podjąć decyzje o jego przyjęciu (po przyjęciu przez Komisję Umowy Partnerstwa), pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostaną uwzględnione.

Projekt RPO WP 2014-2020 złożony do Komisji Europejskiej (KE) 

view szablon artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020