RPS ZDROWIE DLA POMORZAN

Informacje ogólne o RPS ZdP

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 418/324/18 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia.

Do pobrania:

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie dla Pomorzan”


Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 18 stycznia br. podjął uchwałę nr 51/299/18 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan) i skierowania go do konsultacji społecznych.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub na adres poczty elektronicznej rps-zdrowie@pomorskie.eu w terminie do 25 lutego br.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt zmiany RPS ZdP

Formularz konsultacyjny


Konferencja konsultacyjna zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godz. 9.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, Gdańsk


Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa. Dodatkowo z uwagi na specyfikę Programu podstawę stanowią także ustawy: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak system ochrony zdrowia, profilaktyka i usługi zdrowotne.

Zakres tematyczny Zdrowia dla Pomorzan obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i dwa kierunki działań.

RPS Zdrowie dla Pomorzan
Cel operacyjny z SRWPKierunek działania z SRWP
Lepszy dostęp do usług zdrowotnychPoprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych
Intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych

W dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 930/275/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan: