RPS POMORSKA PODRÓŻ

Informacje ogólne o RPS PP

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 397/324/18 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.

Do pobrania:

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż”


Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 18 stycznia 2018 r. podjął uchwałę nr 49/299/18 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i skierowania go do konsultacji społecznych.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub na adres poczty elektronicznej rps-turystyka@pomorskie.eu w terminie do 25 lutego br.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt zmiany RPS PP

Formularz konsultacyjny


Konferencja konsultacyjna zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż odbędzie się w dniu 14 lutego br. o godz. 10.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, Gdańsk


Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwlonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak wizerunek i marka turystyczna Pomorskiego oraz budowa sieciowych, ponadregionalnych produktów turystycznych.

Zakres tematyczny Pomorskiej Podróży obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i dwa kierunki działań.

RPS Pomorska Podróż
Cel operacyjny z SRWPKierunek działania z SRWP
Unikatowa oferta turystyczna i kulturalnaRozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych
Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej

W dniu 3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1123/185/16 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami:


W dniu 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1080/286/13 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami:

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 912/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego z zakresu atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: