RPS MOBILNE POMORZE

Informacje ogólne o RPS MP

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak transport zbiorowy, dostępność peryferyjnych części regionu oraz kluczowych węzłów multimodalnych.

Zakres tematyczny Mobilnego Pomorza obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i trzy kierunki działań.

RPS Mobilne Pomorze
Cel operacyjny z SRWPKierunek działania z SRWP
Sprawny system transportowyRozwój systemów transportu zbiorowego
Rozwój sieci drogowej wiążącej miasta powiatowe regionu z Trójmiastem oraz ich otoczeniem

W dniu 13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 951/275/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu Mobilne Pomorze.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu Mobilne Pomorze:Kontakt:

Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
tel.: (58) 32-68-614
fax: (58) 32-68-617
e-mail: rps-transport@pomorskie.eu

Adres:
ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk

Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk