Aktualności

Podpisano Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

W dniu 31 maja br. w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele MR i Zarządu Województwa Pomorskiego podpisali Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego. W aneksie znalazło się 12 projektów z Pomorskiego dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego. W imieniu Rządu RP Aneks podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, a w imieniu strony samorządowej – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

view szablon artykułu

 

Osobą do kontaktu w sprawie Kontraktu Terytorialnego jest:

Pani Małgorzata Sobolew

Kierownik Referatu Planowania Strategicznego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Tel. (0-58) 32-68-690

Pytania można kierować również na adres: strategia2020@pomorskie.eu