Aktualności

Kontrakt Terytorialny podpisany!

$image_alt

19 grudnia 2014 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku został podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego.

Umowę między Samorządem Województwa i Rządem dotyczącą najważniejszych dla regionu inwestycji podpisali: ze strony Rządu – Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, ze strony Samorządu Województwa – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Łączna wartość Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego wynosi ok. 31 mld zł.

Kontrakt Terytorialny jest jednym z najważniejszych dla województwa pomorskiego instrumentów finansowania przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Pomorza w perspektywie 2020 roku. W umowie tej uzgodnione zostały cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa.

W Kontrakcie Terytorialnym znalazły się m.in. takie inwestycje jak: droga S6 na odcinkach Słupsk – Koszalin oraz Gdańsk – Słupsk wraz z obwodnicą metropolitalną, obwodnice Kościerzyny i Starogardu Gdańskiego, most przez rzekę Nogat w Malborku, rozwój kolei aglomeracyjnej, poprawa dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni, modernizacja śluz żaglowych na Nogacie, Szkaprawie i Martwej Wiśle, II etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław.

Po ostatecznym przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu programów operacyjnych województwo pomorskie czeka jeszcze drugi etap negocjacji, w czasie których zostaną podjęte decyzje w sprawie inwestycji „miękkich", czyli związanych np. z rozwojem zasobów ludzkich, integracją i aktywizacją społeczną.

view szablon artykułu

 

Osobą do kontaktu w sprawie Kontraktu Terytorialnego jest:

Pani Małgorzata Sobolew

Kierownik Referatu Planowania Strategicznego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Tel. (0-58) 32-68-690

Pytania można kierować również na adres: strategia2020@pomorskie.eu