Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Zdrowia
tel.: 58 32 68 260 
faks: 58 32 68 264
e-mail: rps-zdrowie@pomorskie.eu