KONTAKT
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

strategia2030@pomorskie.eu 58 32 68 684