Konsultacje społeczne - RPS Pomorski Port Kreatywności

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności trwały łącznie 35 dni od 22 stycznia do 25 lutego 2018 r.

W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.

Do pobrania: Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany RPS PPK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego (RPS RG) trwały łącznie 61 dni (od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r.).

Do wzięcia w nich udziału zaproszono szerokie grono osób i instytucji, a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, związków zawodowych oraz dziennikarzy i osoby prywatne.

Konsultacje społeczne projektu RPS RG miały wyjątkowo szeroki charakter. Zorganizowano łącznie 19 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 1000 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 35 instytucji zgłosiło pisemnie łącznie 221 propozycji. Dedykowana RPS RG strona internetowa zanotowała prawie 1500 odsłon i blisko 900 odwiedzin (tylko w trakcie konsultacji).

Świadczy to o znacznym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę o przyszłości gospodarki regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przebiegu konsultacji społecznych RPS RG.

view szablon artykułu