Wydawca treści

Raporty z konsultacji projektów zmiany 5 RPS

Raporty z konsultacji projektów zmiany 5 RPS

RAPORTY Z KONSULTACJI PROJEKTÓW ZMIANY REGIONALNYCH PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH

Z pełną treścią Raportu z konsultacji  projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne1 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji  projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne2 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne3  na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji  projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan)można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne4 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne6 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

view szablon artykułu