Wydawca treści

Konferencja Subregionu Nadwiślańskiego 23 października 2013r. - Starogard Gdański

$image_alt

W dniu 23 października br. w Centrum Konferencyjnym Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim odbyła się pierwsza konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów i organizacji przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Konferencję rozpoczęli Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki oraz Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, którzy dokonali krótkiego powitania uczestników, a także wprowadzenia do tematyki konferencji. Pierwszą część spotkania wypełniła prezentacjaRadomira Matczaka, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, który przedstawił uwarunkowania towarzyszące powstaniu projektu RPO WP 2014+ oraz jego ogólne założenia.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do części projekcyjnej projektu Programu (szczególnie w zakresie przedsiębiorstw, edukacji, rewitalizacji i transportu) oraz elementów systemu realizacji (wybór projektów).

Podsumowania spotkania dokonali Leszek Burczyk oraz Ryszard Świlski, którzy zwrócili uwagę na rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społeczności lokalnych a oczekiwaniami Komisji Europejskiej odnoście nowego okresu programowania, a także na potrzebę kontynuowania wspólnej debaty o przyszłości województwa pomorskiego.

Do pobrania:

  • Prezentacja Radomira Matczaka - Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
view szablon artykułu