Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 trwały łącznie 82 dni (od 2 kwietnia do 22 czerwca 2012 r.). Do wzięcia w nich udziału zaproszono szerokie grono osób i instytucji, a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, związków zawodowych oraz dziennikarzy i osoby prywatne.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2020 miały wyjątkowo szeroki charakter. Zorganizowano łącznie 30 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 1400 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 179 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1177 uwag.