Załącznik do Uchwały nr 750/56/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

$image_alt
Marta Bocianowska

Załącznik do Uchwały PDF, w którym można zapoznać się z koncepcją aktualizacji SRWP 2020
  • Załącznik do Uchwały nr 750/56/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
view szablon artykułu