Rada programowa - RPS Aktywni Pomorzanie

$image_alt

lp. funkcja imię i nazwisko stanowisko/
instytucja
1. Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Przewodniczący Rady Programowej Krzysztof Trawicki Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
2. Kierownik Programu - Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP
3. przedstawiciel instytucji rynku pracy Mirosław Ginter Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie
4. przedstawiciel instytucji pomocy i integracji społecznej Anna Jarosz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
5. przedstawiciel instytucji kultury Paweł Braun Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
6. przedstawiciel szkoły wyższej (UG) dr hab. Anna Machnikowska prof. Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
7. przedstawiciel szkoły wyższej (PG) dr hab. inż. Marek Dzida prof. nadzw. PG Prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej
8. przedstawiciel Kuratorium Oświaty Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty
9. przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Irena Łaguna Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
10. przedstawiciel Pomorska Rady Organizacji Pozarządowych Marek Olechnowicz Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
11. przedstawiciel Pomorskej Rady Działalności Pożytku Publicznego Anna Białas Przewodnicząca Pomorskej Rady Działalności Pożytku Publicznego
12. przedstawiciel organizacji pozarządowej i/lub podmiotu wykonującego działalność pożytku publicznego  Agnieszka Grafińska-Dejna Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
13. przedstawiciel podmiotu ekonomii społecznej Wojciech Bystry Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
14. przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu Izabela Disterheft Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
15. przedstawiciel izby gospodarczej /lubi organizacji przedsiębiorców Adam Protasiuk Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
16. przedstawiciel izby gospodarczej /lubi organizacji przedsiębiorców Zbigniew Canowiecki  Prezes Zarządu
17. przedstawiciel LGD  Mirosław Plakwicz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego
18. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku Justyna Dietrich psycholog
19. Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Rek Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego
20. przedstawiciel Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego  Wiesław Bielawski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przewodniczący Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego 
21. przedstawiciel Słupskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego  Sławomir Ziemianowicz Starosta Słupski
Przewodniczący Słupskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego 
22. przedstawiciel Południowego Subregionalnego Zespołu Roboczego  Aleksander Gappa Starosta Człuchowski
Przewodniczący Południowego Subregionalnego Zespołu Roboczego 
23. przedstawiciel Nadwiślańskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego  Leszek Burczyk Starosta Kwidzyński
Przewodniczący Nadwiślańskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego 
24. ekspert w obszarze zatrudnienia prof. dr hab. Piotr Dominiak prof. zw. Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
25. ekspert w obszarze kapitału społecznego prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
26. ekspert w obszarze edukacji Katarzyna Hall Posłanka na Sejm RP
view szablon artykułu

Zespół roboczy - RPS Aktywni Pomorzanie

$image_alt

Zespół roboczy dla regionalnego programu strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej został powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego nr 047/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań, odpowiedzialności oraz trybu prac koordynatora Strategii, Kierowników regionalnych pogramów strategicznych, jednostek współpracujących oraz składu i zasad prac Zespołu Sterującego i Zespołów Roboczych. Zadaniem Zespołu Roboczego było przygotowanie projektu RPS. Zespół Roboczy zakończył działalność z dniem przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie, tj. z dniem 1 sierpnia 2013 r.

lp.
imię i nazwisko
departament UMWP / instytucja
1.    
Adam Krawiec (Przewodniczący)
DES
2.    
Teresa Szakiel
DES
3.    
Maciej Kowalczuk
DES
4.    
Dorota Granoszewska-Babiańska
DES
5.    
Joanna Oberbek
DRG
6.    
Renata Wierzchołowska
DK
7.    
Zbigniew Krzywosiński
DZ
8.    
Katarzyna Weremko
ROPS
9.    
Bartosz Kozicki
DRRP
10.    
Jacek Jórasz
DPR
11.    
Wojciech Wrześniewski
DISI
12.    
Wojciech Szafran
DEFS
13.    
Żaneta Gabriel
DF
14.    
Anna Gajewska
DO
view szablon artykułu

 

Instytucje zaproszone do współpracy przy RPS Aktywni Pomorzanie

 • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
 • Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Politechnika Gdańska
 • Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Instytut Kultury Miejskiej
 • Interizon – Pomorski Klaster ICT
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Katedra Zarządzania i Technik Informatycznych WZiE PG
 • Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku
 • Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych
 • Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Pomorskie Forum Pomocy Społecznej
 • Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
 • Pracodawcy Pomorza
 • PUP Starogard Gdański
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Słupski Ośrodek Kultury
 • Starostwo Powiatowe w Kartuzach
 • Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
 • Stowarzyszenie Eureka
 • Subregion Nadwiślański
 • Subregion Południowy
 • Subregion Słupski
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Urząd Miasta Gdańska
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU Gdańsk
 • Związek Gmin Pomorskich