Search:

Dostępne 294 wyników ze wszystkich kategorii

Konsultacje społeczne - RPS Pomorski Port Kreatywności

14.11.2018
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-rps-pomorski-port-kreatywnosci

Konsultacje społeczne - RPS Pomorska Podróż

05.11.2018
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-rps-pomorska-podroz

Konsultacje społeczne projektu RPS Ekoefektywne Pomorze

14.11.2018
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektu-rps-ekoefektywne-pomorze

Zespół roboczy - RPS Pomorski Port Kreatywności

14.12.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/zespol-roboczy-rps-pomorski-port-kreatywnosci

Zespół zarządzający - RPS Pomorski Port Kreatywności

13.02.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/zespol-zarzadzajacy-rps-pomorski-port-kreatywnosci

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane

01.04.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/zintegrowane-porozumienia-terytorialne-podpisane

Rada programowa - RPS Aktywni Pomorzanie

03.12.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/rada-programowa-rps-aktywni-pomorzanie

Roczne Plany Realizacji RPS ZdP

20.02.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/roczne-plany-realizacji-rps-zdp

Aktualizacja RPS Pomorska Podróż

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/aktualizacja-rps-pomorska-podroz

Uchwała nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

14.09.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/uchwala-nr-458-xxii-12-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-z-dnia-24-wrzesnia-2012-roku-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2020
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30