Search:

Dostępne 325 wyników ze wszystkich kategorii

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne

31.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/zintegrowane-porozumienia-terytorialne

Kontrakt Terytorialny podpisany!

06.08.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/kontrakt-terytorialny-podpisany-

Kontakt

31.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/konta-4

ZWP przyjął aktulizację RPS Aktywni Pomorzanie

31.07.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/zwp-przyjal-aktulizacje-rps-aktywni-pomorzanie

Uzasadnienie i Podsumowanie do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

21.09.2015
https://strategia.pomorskie.eu/-/uzasadnienie-i-podsumowanie-do-projektu-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020

Działalność Departamentu

14.04.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/dzialalnosc-departamentu

Strona internetowa RPO WP 2014-2020

24.11.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/strona-internetowa-rpo-wp-2014-2020

Konsultacje społeczne - kalendarium wydarzeń w regionie

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-kalendarium-wydarzen-w-regionie

Ocena ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/ocena-ex-ante-projektu-regionalnego-programu-operacyjnego-dla-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu RPO WP 2014-2020

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/strategiczna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-rpo-wp-2014-2020
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31