Search:

Dostępne 325 wyników ze wszystkich kategorii

Marszałek

26.08.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/marszalek

Loga

26.08.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/loga

Ochrona zdrowia – dylematy przyszłości

04.10.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/ochrona-zdrowia-pomorskie-2030

Pomorski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań

04.10.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/pomorski-rynek-pracy-w-obliczu-nowych-wyzwan

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

14.11.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/raport-z-konsultacji-projektu-zmiany-rpo-wp

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego

14.11.2019
https://strategia.pomorskie.eu/-/zmiana-regionalnego-programu-operacyjne-1

Opracowanie projektu okładki i wykonanie składu komputerowego publikacji

09.01.2020
https://strategia.pomorskie.eu/-/opracowania-projektu-okladki-i-wykonania-skladu-komputerowego-publikacji

Podsumowanie projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

09.01.2020
https://strategia.pomorskie.eu/-/podsumowanie-projektu-powiazania-funkcjonalno-przestrzenne-osrodkow-miejskich

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

03.02.2020
https://strategia.pomorskie.eu/-/raport-z-konsultacji-projektu-zmiany-rpo--1

Zmiana RPO WP zatwierdzona przez Komisję Europejską

24.09.2020
https://strategia.pomorskie.eu/-/zmiana-rpo-wp-zatwierdzona-przez-komisje-europejska
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33