Search:

Dostępne 325 wyników ze wszystkich kategorii

SRWP - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/strategiczna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2020

Kontakt KT

02.01.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/kontakt-kt

Konsultacje społeczne projektu RPS Mobilne Pomorze

02.01.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektu-rps-mobilne-pomorze

Kontakt

02.01.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/konta-1

Kontakt

02.01.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/konta-2

Aktualizacja RPS Pomorski Port Kreatywności

30.12.2016
https://strategia.pomorskie.eu/-/zwp-przyjal-aktulizacje-rps-pomorski-port-kreatywnosci

Regionalne Programy Strategiczne

23.01.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/regionalne-programy-strategicz-1

Zespół zarządzający - RPS Pomorska Podróż

14.02.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/zespol-zarzadzajacy-rps-pomorska-podroz

Raporty z realizacji regionalnych programów strategicznych

13.04.2017
https://strategia.pomorskie.eu/-/zwp-zapoznal-sie-z-raportami-z-realizacji-regionalnych-programow-strategicznych
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32