UCHWAŁY

Uchwała nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Uchwała nr 845/162/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Uchwała nr 326/131/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Uchwała nr 844/162/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Uchwała nr 100/VI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

Uchwała nr 750/56/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskieg

Uchwała nr 443/41/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego