Skip to Content

Aktualności

Pomorski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań

W najbliższych latach pomorski rynek pracy będą kształtować takie zjawiska, jak: starzenie się społeczeństwa, migracje oraz rozwój nowych technologii. W szerszym kontekście wpływać na niego będą również czynniki środowiskowe, ekonomiczne, polityczne i społeczne. W zależności od relacji zachodzących pomiędzy nimi możliwych jest kilka scenariuszy, które mogą w przyszłości ukierunkować pracę oraz życie zawodowe (nasze i przyszłych pokoleń).

Ochrona zdrowia – dylematy przyszłości

Ochrona zdrowia to temat, który dotyka każdego, a pojawiające się raz na jakiś czas kryzysy w służbie zdrowia wywołują dyskusję o konieczności zmian całego systemu.

Prace nad Strategią POMORSKIE 2030 nabierają rozpędu

Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Fundamentalnym założeniem tego procesu jest szerokie włączenie mieszkańców regionu, a także reprezentantów środowiska pozarządowego, gospodarczego i akademickiego.

Zakończyliśmy wywiady z ekspertami

W okresie od kwietnia do czerwca br. zostały przeprowadzone pogłębione wywiady z niemal 70 kluczowymi ekspertami.


Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Polecamy:

Programowanie 2021-2027We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept