Aktualności


Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane

W dniu 29 czerwca br. odbyła się uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego.

Komisja Europejska zatwierdziła RPO WP 2014-2020. Zarząd uchwala dokument

Po miesiącach negocjacji z Komisją Europejską, 12 lutego br. otrzymaliśmy informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie otrzyma ponad 1,8 mld euro na realizację Programu w nowej perspektywie.

Projekt RPO WP 2014-2020 przekazany w ręce Komisji Europejskiej

W dniu 9 kwietnia br. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 został przekazany Komisji Europejskiej – po etapie negocjacji z komisarzami, program zostanie przyjęty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020