Ocena oddziaływania na środowisko RPS PP

Zarząd Województwa Pomorskiego  w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego  w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego  w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej  i turystycznej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej  i turystycznej, zamieszczonymi na stronie internetowej http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_kult_tur oraz wyłożonymi do wglądu w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 1-7,  pok. 29, w godzinach 7.45-15.45.

Uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej  i turystycznej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej  i turystycznej można zgłaszać pisemnie lub poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie internetowej http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_kult_tur. Uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres:
rps-turystyka@pomorskie.eu w terminie do 7 czerwca 2013 r.

W powyższym terminie, uwagi i wnioski do obu dokumentów można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 1-7, pok. 29 w godzinach 7.45-15.45.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Uwagi i wnioski złożone po 7 czerwca 2013 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej w ramach konsultacji społecznych konferencji, która odbędzie się w dniu 22 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Pliki do pobrania: