Asset Publisher

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 stycznia 2020 r. przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP

Raporty z konsultacji projektów zmiany 5 RPS

Raporty z konsultacji projektów zmiany 5 RPS

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjął uchwałą nr 1410/311/13 Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.