Asset Publisher

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 trwały łącznie 35 dni (od 14 lutego do 21 marca 2018 r.).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, pięć osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 17 uwag do projektu zmiany RPO WP 2014-2020. Każdy z postulatów został rozpatrzony oraz przeanalizowany w kontekście logiki interwencji w województwie pomorskim. 

Do pobrania:

  1. Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP 2014-2020
  2. Zał. 1
  3. Zał. 2-3
view szablon artykułu