Asset Publisher

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014-2020 27 listopada 2013 r. - Gdynia

$image_alt

W dniu 27 listopada 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła siękonferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji przedsiębiorców oraz dziennikarze i osoby prywatne.

Na pierwszą część konferencji złożyły się dwa wystąpienia oraz trzy prezentacje. Pierwszywystąpił pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz przypomniał o fundamentalnych założeniach nowej filozofii programowania rozwoju w województwie pomorskim, a także podzielił się ogólnymi refleksjami z przebiegu konsultacji społecznych projektu nowego RPO WP 2014+. Następnie zabrał głos pan Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, który zaprezentował najistotniejsze postulaty jakie wpłynęły podczas trwania konsultacji. Pani Agnieszka Dawydzik, dyrektor Departamentu koordynacji Polityki Strukturalnej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła uwarunkowania towarzyszące koordynacji prac nad krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa. Następnie panJan Frankowski z Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych zaprezentował rekomendacje płynące z oceny ex-ante a pani Jolanta Dalman z Lemtech Konsulting Sp. z o.o. omówiła wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko przygotowanej dla projektu RPO WP.

W drugiej części konferencji głos zabrali panowie prof. Jacek Bigda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Adam Protasiuk z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Przedstawili oni głos pomorskich środowisk: akademickiego oraz gospodarczego. Następnie odbyła się dyskusjadotycząca projektu RPO WP. W debacie wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele samorządów terytorialnych, ale także reprezentanci organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych.

Podsumowania spotkania dokonali Marszałek Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Do pobrania:

  • Prezentacja Radomira Matczaka - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie konsultacji społecznych 
  • Prezentacja Jana Frankowskiego – Ocena ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - rekomendacje
  • Prezentacja Jolanty Dalman – Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wnioski i rekomendacje

 

view szablon artykułu