Kalendarium - RPS Aktywni Pomorzanie

$image_alt

Wydarzenie Data 
 
2 spotkania Zespołu Roboczego
 
pierwsze spotkanie
 
17.12.2012 
 
drugie spotkanie
 
04.02.2013
 
5 spotkań warsztatowych
 
grupa ds. edukacji - dot. części diagnostycznej
 
17.01.2013
 
grupa ds. zatrudnienia - dot. części diagnostycznej
 
21.01.2013
 
grupa ds. kapitału społecznego - dot. części diagnostycznej
 
22.01.2013
 
grupa ds. kapitału społecznego
 
18.03.2013
 
grupa ds. zatrudnienia oraz grupa ds. edukacji
 
19.03.2013
 
17 spotkań tematycznych
 
szkolnictwo zawodowe i ustawiczne
 
11.02.2013, 15.02.2013, 21.02.2013 
 
system wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw
 
14.02.2013 
 
doradztwo zawodowe, inicjowanie i wspieranie przedsiębiorczości, atrakcyjność inwestycyjna
 
19.02.2013, 27.02.2013, 08.03.2013 
 
edukacja kulturalna
 
19.02.2013 
 
cyfryzacja bibliotek
 
08.03.2013 
 
uspołeczniona rewitalizacja
 
22.02.2013 
 
system funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej
 
22.02.2013, 25.02.2013 
 
system wsparcia organizacji pozarządowych, ekonomia społeczna
 
14.02.2013, 26.02.2013, 27.02.2013
 
przekazywanie przez JST zadań z zakresu polityki społecznej
 
04.03.2013 
 
powiązania z RPS atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
 
15.02.2013, 19.02.2013 
view szablon artykułu