Kalendarium

21.11.2012

Na spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie prac RPS Atrakcyjności turystycznej i kulturowej omówione zostały następujące zagadnienia:

- harmonogram prac nad RPS

- charakterystyka tematycznych obszarów problemowych

- problematyka połączenia turystyki i kultury w części diagnostycznej

10.12.2012 Spotkanie zespołu roboczego dotyczące części diagnostycznej
17.12.2012

Spotkanie z udziałem ekspertów zewnętrznych z dziedziny turystyki i kultury, dotyczące  poszczególnych zagadnień części diagnostycznej.

10.01.2013 Spotkanie dotyczące zagadnień  związanych z przygotowaniem części projekcyjnej. Wstępnie określono cel główny, cele szczegółowe oraz priorytety.
18.01.2013 Spotkanie z udziałem ekspertów zewnętrznych dotyczące zagadnień związanych z częścią projekcyjną.
25.01.2013 Spotkanie warsztatowe pracowników DT z udziałem przedstawicieli DRRiP dotyczące roli SRWP 2020
31.01.2013 Przekazanie projektu części diagnostycznej do konsultacji społecznej poprzez ukazanie się na stronie internetowej UMWP oraz przesłanie dokumentu wraz z analizą TOWS do całego zespołu roboczego
08.02.2013 Zebranie opini do diagnozy
18.02.2013 Spotkanie konsultacyjne zespołu roboczego dotyczące diagnozy i analizy SWOT
21.02.2013 Spotkanie ekspertów zewnętrznych i zespołu roboczego dotyczące części projekcyjnej
11.03.2013 Spotkanie podsumowujące część projekcyjną
08.04.2013 Rozpoczęcie konsultacji społecznych
19.04.2013 Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku
24.04.2013 Konsultacje społeczne RPS AKT podczas Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych w Ustce
10.05.2013 Konferencja poświęcona konsultacjom społecznym w Subregionie Słupskim, która odbyła się w Słupskim Inkunbatorze Technologicznym w Słupsku
10.05.2013 Spotkanie konsultacyjne z Radą Rektorów Województwa Pomorskiego w Dolinie Charlotty
20.05.2013

Spotkanie z Komisją Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego

20.05.2013 Konferencja poświęcona konsultacjom społecznym w Subregionie Południowym w Człuchowie
22.05.2013 Spotkanie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego
22.05.2013 Konferencja konsultacyjna w ramach strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektów Regionalnych Progarmów Strategicznych w siedzibie Urzędu Marszałkoskiego, ul. Okopowa 21/27
22.05.2013 Spotkanie z Komisją Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego
23.05.2013 Konferencja poświęcona konsultacjom społecznym w Subregionie Nadwiślańskim w Kwidzynie
24.05.2013 Konferencja poświęcona konsultacjom społecznym w Subregionie Metropolitalnym w Sopocie
29.05.2013 Spotkanie konsultacyjne z Pomorską Radą Zatrudnienia, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorską Radą Przedsiębiorczości oraz Pomorską Inicjatywą Klastrową w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, ul. Okopowa 21/27
29.05.2013 Spotkanie konsultacyjne z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego
7.06.2013 Spotkanie z komisją Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego
11.06.2013

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego

01.08.2013 Przyjęcie przez Zarząd WP Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (RPS PP)
24.09.2013 Przyjęcie przez Zarząd WP Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (RPS PP)