Kalendarium - RPS Pomorski Port Kreatywności

$image_alt

Tutaj można zapoznać się ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z RPS Pomorski Port Kreatywności

 Data

 Wydarzenie

4 lipca 2013

Przyjęcie przez Zarząd WP Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego (RPS RG)

11 czerwca 2013 Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne RPS RG i RPS AZS

UMWP (sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego)

29 maja 2013

Spotkanie konsultacyjne z: 

1. Pomorską Wojewódzką Radą Zatrudnienia,
2. Pomorską Radą Przedsiębiorczości,
3. Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza
4. Pomorską Grupą Kompetencji Klastrowych

UMWP (sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego)

29 maja 2013

Spotkanie konsultacyjne z:
1. Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego,
2. Wojewódzką Radą ds. Bezpieczeństwa Energetycznego
3. Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki

UMWP (sala Herbowa)

27-28 maja 2013 Konsultacje z ekspertem zewnętrznym panem Markiem Samotyjem, Program Managerem w Power Delivery and Utilization Sector, EPRI
24 maja 2013

Komisje Sejmiku:
Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Komisja Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej

24 maja 2013 Konferencja w subregionie Metropolitalnym, Sopot
23 maja 2013 Konferencja w subregionie Nadwiślańskim, Starostwo Powiatowe
W Kwidzynie
22 maja 2013

Komisje Sejmiku
Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Budżetu i Finansów

22 maja 2013 Konferencja konsultacyjna SOOŚ
20 maja 2013

Komisje Sejmiku:
Komisja Rolnictwa, Gosp. Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu

20 maja 2013 Konferencja w subregionie Południowym, Człuchów
15 maja 2013 Spotkanie Zespołu Roboczego RPS RG, UMWP (sala Herbowa)
10 maja 2013 Spotkanie konsultacyjne z Radą Rektorów Województwa Pomorskiego, Dolina Charlotty
10 maja 2013 Konferencja w Subregionie Słupskim, Słupski Inkubator Technologiczny
23 kwietnia 2013 Seminarium pt.: "Rola samorządu gminnego w promocji przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze przedsiębiorczości", Nowa Karczma
22 kwietnia 2013 Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego
19 kwietnia 2013  Konferencja Inauguracyjna konsultacje społeczne wszystkich 6 projektów RPS, Gdańsk
18 kwietnia 2013 "Regionalne programy strategiczne - wyzwania dla rynku pracy", szkolenie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Ustka
12 kwietnia 2013

Spotkanie z Bankiem Światowym.

Spotkanie poświęcone identyfikacji zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji w Województwie Pomorskim.

8 kwietnia 2013 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Konsultacje: trwają od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r.

3 kwietnia 2013           Spotkanie Grupy Redakcyjnej RPS RG
28 marca 2013

Zatwierdzenie uchwałą Zarządu WP projektu RPS RG

(Uchwała Nr 324/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku).

26 marca 2013

Spotkanie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Politechniką Białostocką oraz Społeczną Akademią Nauk.

Warsztaty poświęcone identyfikacji zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji w Województwie Pomorskim (na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

view szablon artykułu