Archiwum

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane

W dniu 29 czerwca br. odbyła się uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego.

I seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

Kreatywnie w miastach to temat wiodący I seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

Potencjał rozwoju miast przedmiotem badania w sześciu polskich regionach

Samorząd Województwa Pomorskiego w lipcu br. rozpoczął realizację jednego z większych w kraju projektów badawczych, który obejmuje swoim zasięgiem sześć polskich regionów. Koszty realizacji projektu szacowane na 1,2 mln zł, zostaną całkowicie sfinansowane z dotacji, którą województwo pomorskie, będące liderem projektu, otrzymało z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Roczne Plany Realizacji RPS na rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się z rocznymi planami realizacji regionalnych programów strategicznych na rok 2019

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

II seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

Jaki powinien być ostateczny zakres Raportu metodycznego badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem" oraz jakie zostaną wykorzystane metody i narzędzia badawcze dyskutowali wszyscy partnerzy Projektu oraz przedstawiciele Wykonawcy badania.