Aktualności

Zmiana RPO WP zatwierdzona przez Komisję Europejską

Nowa wersja RPO WP

W dniu 22 września br. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są stosowane od dnia 22 września 2020 roku.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja dostępności)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

view szablon artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020