Aktualności

Kolejna zmiana RPO WP zatwierdzona

W dniu 18 grudnia 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdził zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są stosowane od dnia 18 grudnia 2020 roku.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

view szablon artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020