Aktualności

Za nami pierwsze spotkania otwierające prace SZR dla SRWP 2030

Na potrzeby prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, zostały utworzone cztery Subregionalne Zespoły Robocze (SZR): chojnicki, słupski, nadwiślański i metropolitalny, składające się z jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

ZSR są już po pierwszych spotkaniach i przystąpiły do opracowania raportów, które wskażą bariery oraz możliwości rozwojowe każdego Subregionu w perspektywie 2030 roku.

Prace SZR są jednym z kluczowych etapów tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030.

Więcej informacji o SZR: https://strategia.pomorskie.eu/subregionalne-zespoly-robocze

view szablon artykułu