Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

tel. 58 32 68 684

e-mail: strategia2030@pomorskie.eu