Szanowni Państwo,

Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dobiegła końca. Nasz region zmienił się diametralnie. Pomorze jest jednym z 20 najszybciej rozwijających się regionów UE. Dynamicznie rośnie wielkość gospodarki oraz poziom zatrudnienia, poprawiła się także atrakcyjność inwestycyjna regionu. Na tle kraju Pomorskie jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc przyjazdu i osiedlania się. Magnesem przyciągającym nowych mieszkańców jest przede wszystkim względnie wysoka jakość życia.

W ramach Strategii zrealizowaliśmy m.in. Pomorską Kolej Metropolitalną, kompleksowy program wsparcia szkolnictwa zawodowego oraz działania na rzecz rozwoju sieci szpitali. Te „okręty flagowe” Strategii pokazują, że tam gdzie samorząd województwa dysponuje jasnymi kompetencjami i źródłami finansowania, nasza praca przynosi widoczne efekty. Tak duże i pozytywne zmiany są silnie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dostaliśmy szansę, którą umiemy dobrze wykorzystać.

Szanowni Państwo,

12 kwietnia 2021 r., po blisko dwuletnim okresie prac, Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął nową Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.  Największe wyzwania, z którymi przyjdzie nam się mierzyć w tym okresie to zmiany demograficzne, rozwój nowych technologii, zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne. Osobnym zagadnieniem są dynamiczne przemiany struktur i zachowań społecznych. Wyzwaniem jest także dobre przygotowanie regionu do nowej perspektywy finansowej UE.

Nowa Strategia została wypracowana z udziałem szerokiego grona podmiotów, ekspertów i przede wszystkim mieszkańców Pomorza. Dziękuję Państwu za aktywny udziału w całym procesie przygotowania Strategii i jej narzędzi realizacyjnych!

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Zapraszamy:
Polecamy: