RPO WP 2014-2020
Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

25.01.2024
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
25.01.2024

W dniu 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2023) 7971 zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zatwierdzone przez KE zmiany RPO 2014-2020 wynikały z autopoprawek IZ RPO WP, w szczególności dotyczą one przesunięć środków wewnątrz następujących Osi priorytetowych (OP): OP 1. Komercjalizacja wiedzy, OP 4. Kształcenie zawodowe, OP 6. Integracja, OP 7. Zdrowie i opieka, OP 9. Mobilność, OP 10. Energia, OP 11. Środowisko oraz OP 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU).

Zmiany mają na celu podniesienie efektywności interwencji i wydatkowania środków pozostałych w Programie.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego