RPO - Konsultacje społeczne
Raport z konsultacji społecznych zmiany RPO WP 2014-2020

Raport z konsultacji społecznych zmiany RPO WP 2014-2020

24.08.2023
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
24.08.2023

24 sierpnia 2023 r.  Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raportu z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W okresie trwania procesu konsultacyjnego żaden podmiot nie skorzystał z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego