RPO WP 2014-2020
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WP 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WP 2014-2020

17.01.2023
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
17.01.2023

W dniu 1 grudnia 2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2021) 9764 zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzone przez KE zmiany RPO 2014-2020 wynikały z konieczności przeniesienia kwoty 4,1 mln euro z Priorytetu Inwestycyjnego 9b, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, 6,0 mln euro z Priorytetu Inwestycyjnego 7d, Osi Priorytetowej 9 Mobilność oraz 3,4 mln euro z Priorytetu Inwestycyjnego 4c, Oś Priorytetowa 10. Energia do Priorytetu Inwestycyjnego 4a, Oś Priorytetowa 10. Energia. Zmiany te związane są z przeniesieniem środków z Pożyczki rewitalizacyjnej oraz Pożyczki na modernizację energetyczną budynków na Pożyczkę OZE w celu realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w województwie pomorskim.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego